SERA BESİN ve GÜBRELEME OTOMASYONU

SERA BESİN ve GÜBRELEME OTOMASYONU


Seralar, bitkisel üretimin optimize edilmiş çevre koşullarında gerçekleştirildiği, dış ortamdaki olumsuz etkilerin sınırlandırıldığı kontrollü ortamlardır. Bitkinin ihtiyaç duyguğu su, gübre, besin maddeleri, ışık, sıcaklık, nem vb. kontrollü olarak bitkiye verilebilmesi, bitki üretiminin istendiği gibi sağlanabilmesi gerçekleşir.

Sera Besin ve Gübreleme otomasyonunun genel çalışması; gübre tanklarından alınan asit ve gübrenin ihtiyaca göre mixer tankına gönderilip üzerindeki sensörlerden aldığı PH değerlerini uygun limitlere ulaşıncaya kadar devam ettiren ve limite ulaştığında bu akışı keseren gübrenin geri dönüşüm yoluyla tekrar gübre tankına dönmesiyle gerçekleşmesiyle olmaktadır. Bu sistemde anlık ve hassas dozajlama yapılmaktadır. Mikser tankıyla su ve gübrenin ön karışımı sağlanarak homojen bitki besin çözeltisi elde edilmektedir. Sulama ve gübre miktarları takip edilebilir.

Seralarda iklimlendirme otomasyonu da gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan sulama basıncı ve debi değerlerine göre farklı pompa seçimi yapılabilir. Her bir sulama grubu için farklı sulama süresi ayarlanabilir. Su ve gübre sayaçlarının bağlama girişleri vardır. Sulamada kullanılan su ve gübre miktarları takip edilebilir. Sera drenaj suyu kontrol özelliğini kullanarak sulama miktarını ve sayısını belirler, bunun için sulamada drene olmuş su verilerini kullanır. Seralarda en fazla maliyet oluşturan kalem ısıtmadır. Seraya uygun ve ekonomik ısıtma sistemi kurulması son derece önemlidir. Ayrıca her bitkinin en düşük ve en yüksek sıcaklık limit sınırları bulunmaktadır. Bu değerler arasında kalması için kışın gölgeleme, yazın ise havalandırma veya serinletme sistemlerinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Sera içi neminin de anlık olarak hesaplanması ve içerideki nemin bitkinin ihtiyaç duyduğu optimum seviyede tutulması, ihtiyaçtan fazlasının havalandırma sistemiyle dışarıya atılması gerekmektedir.

 

MFM Mühendislik, Sera Besin, Gübreleme ve İklimlendirme Otomasyonunu istediğiniz bitki için optimum şartlarda gerçekleştirerek üretimdeki verimi ve kaliteyi yakalamanızı, size uygun fiyatlandırmalarla maliyet ve zamandan tasarruf etmenizi ve rekabet avantajı kazanmanızı sağlar. Anlık veriler alarak sistemi sürekli gözlemleyebilme imkanı verir.

 

  • Besin ve Gübre Otomasyonu
  • Isıtma Sistemi
  • Havalandırma Sistemi
  • Gölgeleme Sistemi
  • Sulama Sistemi
  • Sisleme Sistemi
  • Serinletme Sistemi
  • Aydınlatma Sistemi